Werelds winkelen = 
eerlijk winkelen

ANBI VERKLARING

Algemeen Nut Beogende Instellingen
Sinds januari 2014 zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen wettelijk verplicht een ANBI-verklaring op hun website te zetten.

ANBI ’s genieten belastingvoordelen. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

Verder ontvangen ANBI's soms giften of bijdragen vanuit het bedrijfsleven en derden. Om naar de belastingdienst en donatoren/sponsors maximaal transparant te zijn is deze publicatie verplicht.

Download hier de ANBI verklaring van de stichting Wereld Winkel Wierden.